Voorwaarden webshop

 

Brievenbus post vanaf €7,50 via DHL of postnl

Vanaf €75,- euro gratis bezorgen

Betalingen gaan via mollie

Binnen 2 werkdagen gaat uw pakket op de post, altijd onder voorwaarde dat de parfum op voorraad is,

Daarover wordt u op de hoogte gehouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de post vertraging oploopt in drukke periodes.

Wij zijn niet verplicht parfum als retour te ontvangen omdat het om maatwerk gaat en onder bederfelijke waar valt.

Wij versturen geen parfum lijsten! Om de juiste geur te kiezen kunt u het beste langs een Tapparfum winkel gaan voor advies of de geurentest doen op www.tapparfum.nl . Voor een overzicht kunt u kijken op www.populairegeuren.nl 

 

A.V.G.

Wij zijn verplicht ons te houden aan de onderstaande a.v.g. en zullen nooit aan derden uw persoonlijke gegevens geven. Deze blijven strikt binnen ons bedrijf! En zullen per direct worden verwijderd uit ons systeem als u dit aangeeft.  Meer over avg zie blog.

Beauty Centre Selwerd, gevestigd aan berkenlaan 2-44 9713JP Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven indeze privacyverklaring.Contactgegevens:https://www.tapparfum-selwerd-pedicure.nlberkenlaan 2-44 9713JP Groningen0650592554Geralda Veenhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty Centre Selwerd Hij/zij is te bereiken via info@tapparfum-selwerd-pedicure.nlPersoonsgegevens die wij verwerkenBeauty Centre Selwerd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt ueen overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)- Lijst met contactgegevens van de klant via een appPersoonsgegevens die wij verwerkenBeauty Centre Selwerd verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geensocial media plugins.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenBeauty Centre Selwerd verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteitenvan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wijzonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tapparfum-selwerd-pedicure.nl,dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenBeauty Centre Selwerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Om goederen en diensten bij u af te leverenGeautomatiseerde besluitvormingBeauty Centre Selwerd neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voorpersonen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerkervan Beauty Centre Selwerd) tussen zit. Beauty Centre Selwerd gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanationHoe lang we persoonsgegevens bewarenBeauty Centre Selwerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wijhanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_periodDelen van persoonsgegevens met derdenDelen van persoonsgegevens met derdenBeauty Centre Selwerd deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen vooreenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beauty Centre Selwerd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaastverstrekt Beauty Centre Selwerd uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met:de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]Delen van persoonsgegevens met derdenBeauty Centre Selwerd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan eenwettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenBeauty Centre Selwerd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijkvoor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uwvoorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat dezegeen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenBeauty Centre Selwerd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websitewordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beauty Centre Selwerd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Dezezorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om dewebsite goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte contenten advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor hetplaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alleinformatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenBeauty Centre Selwerd gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om depersoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uwrecht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerdverzoek naar info@tapparfum-selwerd-pedicure.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uwidentiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Beauty Centre Selwerd zal zo snel mogelijk, maar in ieder gevalbinnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beauty Centre Selwerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij denationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsGegevens inzien, aanpassen of verwijderenU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Centre Selwerd en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestandnaar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@tapparfum-selwerd-pedicure.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met hetverzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty CentreSelwerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kanvia de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligenBeauty Centre Selwerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn vanmisbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tapparfum-selwerd-pedicure.nlHoe wij persoonsgegevens beveiligenBeauty Centre Selwerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen vanmisbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tapparfum-selwerd-pedicure.nl. Beauty Centre Selwerd heeft de volgende maatregelengenomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijnof bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres(servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat omgeleid wordt naar een vals IP-adres.